OSO Hotwater er svært opptatt av kvalitet i alt vi gjør! Dette vises i våre produkter, vår produksjon og våre prosesser. Som mange andre bedrifter oppfyller OSO Hotwater kravene til ISO 9001. Men visste du at OSO Hotwater var blant Norges første bedrifter med denne sertifiseringen, og nå i tillegg også oppfyller kravene til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 3834-2?
Les mer
I Egersund Næringspark Langholmen er det etablert kontorer, lager og verksteder i et kombinasjonsbygg på 8800 m2 BTA. Hovedtyngden av leietakerne er bedrifter som jobber innen havvind, energi og miljøteknologi, eller aktører som kan tilby tjenester og teknologi til denne industrien. Denne delen av Næringsparken heter, Egersund Energy Hub. I Egersund Energy hub har en utviklet Norges fremste senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. Dette er driftet av Energy Innovation. Senteret vil også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole fra og med skoleåret 2021/2022. En utdanning som har vært operativ siden 2011, samt sannsynligvis en kommende planlagt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune. OSO Hotwater har levert flere beredere til byggetrinn 1, deriblant en varmtvannsbereder på 3000 l! Dag Terje Lea, Regionssjef i OSO Hotwater Sør, sier at dette har vært et spennende og morsomt prosjekt å være en del av. «-For oss er det fantastisk gøy å kunne være med som leverandør til et slikt spennende prosjekt med så stort fokus på havvind, energi og miljøteknologi. OSO Hotwater er selv en av Norges ledende miljøbedrifter innen sitt segment og applauderer all utvikling innen fornybar energi og miljøteknologi. OSO Hotwater leverer varmtvannsberedere i mange forskjellige størrelser og vi har spesialkompetanse som vi gjerne deler med våre kunder for å finne gode løsninger. OSO Hotwater er en ledende leverandør av rustfrie beredere opp til 15 000l til industri og næring i Europa.» Om du eller din bedrift skulle ha behov for store kvalitetssikrede beredere som i varetar hensyn til miljø og energibesparelse, så hører vi gjerne fra deg! Les mer om våre beredere til industriformål under «Produkter» og «Industriberedere».
Les mer
SØK HER: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=212789073
Les mer